Zawód, jakim jest psycholog, polega na stawianiu diagnozy oraz leczeniu, które nazywamy psychologicznym. Diagnoza taka jest stawiana poprzez przeprowadzenie bardzo dokładnego wywiadu z pacjentem. Często konieczne okazuje się też wykonanie tzw. testów psychologicznych. Praca psychologa oscyluje również wokół szukania  przyczyn problemów, które dotyczą poszczególnych dziedzin życia człowieka. Co należy zrobić, żeby nim zostać?

Kim jest psycholog i czym się zajmuje?

Żeby zostać psychologiem, konieczne okazuje się ukończenie przez daną osobę studiów magisterskich na kierunku psychologia. Rolą psychologa jest zarówno postawienie właściwej diagnozy, która postawiona jest na podstawie wywiadu z pacjentem, lecz przede wszystkim udzielenie profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Wiedza osoby, którą nazywamy psychologiem, powinna obejmować:

 • zachowania oraz procesy psychologiczne,
 • procesy myślowe człowieka,
 • zasady funkcjonowania w społeczeństwie,
 • sposoby radzenia sobie z codziennym stresem,
 • funkcjonowanie procesów myślowych.

Z kolei zostanie psychologiem klinicznym wymaga ukończenia studiów podyplomowych z psychologii klinicznej. Należy mieć też świadomość faktu, iż psycholog posiada inne kompetencje od psychiatry i psychoterapeuty; zajmuje się bowiem innymi problemami. Do kompetencji psychologa należą:

 • udzielanie porad pacjentom,
 • przeprowadzanie testów psychologicznych,
 • sporządzanie opinii i orzeczeń psychologicznych,
 • rozwiązywanie problemów występujących na co dzień, np. problemów związanych z pracą, ze związkiem, obniżenie nastroju, apatii, rozpoznawanie osobowości itp.
  Bardzo istotny jest tutaj fakt mówiący o niemożności stosowania farmakoterapii przez psychologa.

Zawód psychologa – 5 letnie studia magisterskie

W momencie ukończenia kierunku „psychologia”, trwającego przez 5 lat, jednostka posiada dyplom magisterski oraz gruntowne przygotowanie do wykonywania zawodu, jakim jest psycholog. Studia te kończą się obroną pracy magisterskiej, a w rezultacie – uzyskaniu tytułu magistra psychologii. Absolwent psychologii, biorąc udział w różnych kursach, ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu psychologii teoretycznej (przykładowo ogólnej, rozwojowej). Istnieje również rodzaj psychologii, nazywanej stosowaną, tworzoną w ramach tzw. modułów (psychologia reklamy, psychologia uzależnień). Psychologowie nabywają wiedzę na różnych szkoleniach z wykorzystania testów, a także uczą się nowych metod pracy.

Poszczególne specjalizacje kierunku, jakim jest psychologia

Psychologia należy do kierunku, który niezmiennie cieszy się już od kilku lat, zainteresowaniem absolwentów szkół średnich. Każdego roku, na kilkudziesięciu uczelniach w naszym kraju tysiące osób zaczyna naukę psychologii. Można ją studiować w trybie  stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym). Ogólnie studia psychologiczne obejmują dwie grupy przedmiotów, które należy zaliczyć, czyli przedmioty ogólnopsychologiczne, oraz takie, które wybierane są w związku ze specjalną ścieżką lub specjalizacją. Do najpopularniejszych z nich należą:

 • psycholog kliniczny,
 • psycholog społeczny,
 • psycholog zdrowia,
 • psycholog biznesu,
 • psycholog organizacji i pracy,
 • psycholog dziecka i rodziny,
 • psycholog sportu,
 • neuropsycholog,
 • psycholog edukacyjny,
 • psycholog międzykulturowy,
 • psycholog w służbach mundurowy.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry psycholog? 

Należy pamiętać przede wszystkim, iż dobry psycholog powinien przestrzegać etyki zawodowej. Psycholog, będący profesjonalistą, doskonale zdaje sobie sprawę, jakie są granice jego kompetencji. Powinien także mieć świadomość, iż obowiązuje go tajemnica zawodowa. Pożądanym zachowaniem że strony psychologa jest też zaproponowanie swojemu pacjentowi wspólne ustalenie celów,  nad którymi trzeba będzie pracować. Ma to na celu określenie, czy są one możliwe do osiągnięcia, oraz zadecydowanie, ile czasu będzie potrzeba, żeby je zrealizować. Ważnym aspektem jest również to, czy specjalista posiada szacunek do pacjenta – czyli akceptuje jego wartości oraz uczucia.

Psycholog to osoba, która ma za zadanie pomagać nam rozwiązywać problemy, potrafiąc przy tym w zrozumiały sposób wytłumaczyć ich źródło. Niestety, wciąż wiele osób w naszym społeczeństwie odczuje niezrozumiały lęk i niechęć przed wizytą u tego specjalisty, jednak zupełnie niepotrzebnie. Rozmowa z dobrym psychologiem może wiele zmienić w naszym życiu na lepsze, nie należy  się więc obawiać  uzyskania pomocy z jego strony.