Podejmowanie decyzji nie zawsze bywa łatwe. Szczególnie, gdy mają one spore konsekwencje. Dlatego często jest to dość stresujący moment, w którym niejedna z nas czuła dezorientacje i panikę. Można temu przeciwdziałać. Okazuje się, że tak chętnie wykorzystywana w świecie biznesu analiza SWOT może przydać się również w życiu codziennym każdego z nas i pomóc w podejmowaniu niezwykle trudnych decyzji. Jak przeprowadzać taką analizę? Bezcenne wskazówki znajdziecie poniżej.

Czym jest analiza SWOT?

To technika heurystyczna używana do porządkowania informacji i dokonywania analizy, która powstała w Harvard Business School w latach 60. Minionego wieku. Pomaga przeprowadzić analizę strategiczną, która niejednokrotnie była i jest wykorzystywana w biznesie. SWOT to nazwa, która utworzono z akronimów angielskich słów określających analizowane aspekty, do których zawsze należą: mocne strony (czyli strenghts), słabe strony (czyli weaknesses), szanse (czyli opportunities) i możliwe zagrożenia (czyli threats) odnoszące się do danego problemu. Wszystkie te elementy są uwzględniane w przeprowadzaniu tej techniki, która jest niezwykle pomocna podczas podejmowania różnego rodzaju decyzji i można ją z powodzeniem stosować nie tylko zawodowo, ale także w życiu prywatnym.

Przeprowadzając analizę techniką SWOT należy przejść poprzez jej wszystkie poszczególne etapy, które zostały dokładnie opisane w niniejszym artykule.

W pierwszej kolejności trzeba określić co jest przedmiotem naszej analizy. Warto napisać dużymi literami na białej kartce problem, który chcesz rozważyć. Może to być np. podjęcie studiów podyplomowych, nad którymi się wahasz lub podjęcie decyzji o rozstaniu z obecnym partnerem. Analiza ma za zadanie pomóc Ci podjąć odpowiednią decyzje. Kiedy już napiszesz na środku kartki, co jest celem SWOT możesz przejść do kolejnego kroku.

Wykreśl na papierze tabelkę, w której zamieścisz informacje dotyczące mocnych i słabych stron możliwych rozwiązań oraz wiążące się z nimi bezpośrednie szansę i zagrożenia. Załóżmy, że rozważasz wspomniane studia podyplomowe bądź rozstanie. Co da Tobie podjęcie edukacji? Jak może zmienić się Twoje życie po rozstaniu z obecnym partnerem?

Szanse

Rozważając w pierwszej kolejności szanse, które stoją za przyjętym rozwiązaniem odpowiadaj sobie na pytanie, co Cię czeka w różnych sferach życia, gdy podejmiesz konkretną decyzje. Uwzględnij w tym miejscu również Twoje wewnętrzne odczucia. Jak się będziesz czuła idąc na nowe studia lub kończąc związek? Na co powinnaś się przygotować? Skup się tutaj jedynie na pozytywach przyjmowanego rozwiązania.

Zagrożenia

Kolejny krok to rozważania na temat zagrożeń wynikających z potencjalnie podjętych kroków. Pomyśl nad zagrożeniami wynikającymi z rozwiązania, które przed sobą stawiasz. Odpowiedz szczerze na pytanie, czy jesteś w stanie stawić im czoła i czy możesz je pokonać. W życiu nie może być zbyt łatwo😊 Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje, które nie zawsze są samymi przyjemnościami. Na przykład w przypadku podjęcia studiów podyplomowych mogą to być większe wydatki, które znacznie ograniczą Twój miesięczny budżet. Natomiast, gdy rozważysz kwestię rozstania zagrożeniem może okazać się Twoje złamane serce i poczucie osamotnienia.

Wady

Po szansach i zagrożeniach przyjdzie czas na dostrzeżenie wszelkich wad leżących w przyjmowanym rozwiązaniu problemu. Wypisz wszystko co nie jest Twoim zdaniem dla Ciebie wygodne. Nie zastanawiaj się przy tym zbyt długo, po prostu pisz. Dzięki temu zobaczysz, co tak naprawdę być może blokuję Cię przed podjęciem konkretnej decyzji. Często jest to nasze poczucie dyskomfortu. Nie lubimy drastycznych zmian i łatwo się przyzwyczajamy do tego co jest. Niestety nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Szukaj jak największej liczby wad rozważanych rozwiązań i każdą z nich bardzo dokładnie analizuj. Czy przypadkiem dana wada nie jest tylko wymysłem? Czy wypisane wady to konieczność opuszczenia wygodnej strefy komfortu?

Zalety

Zamykając macierz dokonasz spisu wszelkich zalet przyjmowanego rozwiązania, które w nim dostrzegasz. Jeżeli nie wystarczy Tobie kartki papieru to dołóż kolejną😊 Analiza SWOT może okazać się czasochłonna, ale jest bardzo pomocna i warto z niej skorzystać. Przy zaletach skup się ponownie na wszystkich pozytywach wynikających z przyjmowanego rozwiązania. Co dobrego może wydarzyć się w Twoim życiu?

Strach ma często wielkie oczy

Po zakończeniu wypełniania macierzy przyjrzyj się jej ponownie i zacznij wyciągać krytyczne wnioski z zgromadzonych informacji. Spojrzyj na swój dylemat z wielu perspektyw. Stwórz kilka planów działania i spróbuj przewidzieć co się stanie, gdy wybierzesz plan A, a co się może wydarzyć kiedy postawisz na plan B. Nieustannie szukaj odpowiedzi, co będzie dla Ciebie lepsze. Zakreślaj na macierzy to co jest dla Ciebie ważne. Skreślaj to co jest nierealne, mało prawdopodobne i wynika z Twoich wewnętrznych obaw związanych z porzuceniem dotychczasowych stref komfortu. Pamiętaj o tym, aby przede wszystkim kierować się rozsądkiem nie emocjami! W ten sposób możesz rozwiązać wiele rodzących dylematy kwestii.

Rzetelna analiza SWOT uratowała niejedno przedsiębiorstwo, być może pomoże też Tobie podjąć kolejny krok w życiu. Decyzje często wymagają odwagi, przemyśleń i dobrej analizy. Dzięki SWOT z pewnością solidnie stworzysz makietę planów na swoją przyszłość. Wystarczy, że znajdziesz kartkę, coś do pisania i chwile zupełnego wyciszenia, a decyzje przyjdą do Ciebie same. Trzymamy kciuki i życzymy naszym Czytelniczkom powodzenia 😊