Coraz więcej osób, podczas zwolnienia L4 ma różne pomysły co do wykorzystania czasu od pójścia do pracy. Wiele osób w tym czasie ma zamiar realizować duże porządki, remont czy wyjazd do rodziny. Niektórzy nawet mają zamiar dorobić parę groszy. Niestety ZUS ani przełożeni nie lubią takich sytuacji, gdy kontrolują pracownika na zwolnieniu. Poprawa samopoczucia nie usprawiedliwia złamania warunków zwolnienia lekarskiego.

Nie warto ryzykować, jednak konsekwencje mogą być poważne. Kontrole zdarzają się coraz częściej, więc warto sprawdzić, co Ci wolno, kiedy lekarz wypisze ci druk ZUS ZLA.

Co Ci wolno w czasie L4?

Zwolnienie lekarskie daje nam możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do pracy. L4 zaczyna się od chwili, gdy zostaje wystawione. Powinno się wyjść od lekarza, pójść do apteki i podążyć do domu, aby się położyć w łóżku.

Na zwolnieniu pisze- „Chory może chodzić” – to znaczy, że możesz wyjść na rehabilitacje, odebrać wyniki badań. Wszystko zależy jednak od przyczyny zwolnienia. ZUS np. w przypadku złamanej ręki, a wyjścia do sklepu, nie będzie robił problemu. Nie raz opuszczanie domu ułatwia powrót do zdrowia tak jak w przypadku depresji.

Na zwolnieniu pisze- „Chory nie może chodzić” – to znaczy, że aktywność poza domem to ta związana z dostarczeniem zwolnienia do ZUS lub zakładu pracy. Na dostarczenie lub wysłanie masz 7 dni od następnego dnia, począwszy od następnego dnia. Jeżeli zwolnienie jest krótsze niż ten okres, możesz go donieś, po przyjściu do pracy. Począwszy od 8 dnia choroby, naliczana jest bowiem 25% obniżka świadczenia.

Nie terminowe dostarczenie L4 nie może być powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Kto może cię skontrolować?

Kontrolne wizyty mogą złożyć urzędnicy z ZUS, a także pracodawca.

Mają oni do wyboru dwie formy:

kontrola formalna: pracodawca sprawdza, czy zwolnienie wystawione jest na prawidłowym druku, czyli ZUS ZLA i czy są na nim prawidłowe dane. Jeżeli coś jest nie tak, to zwraca dokument do poprawki lub może wystąpić do lekarza o wyjaśnienie.

kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia: jest to ustalenie, czy w okresie, w którym chory jest nie zdolny do pracy, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia nie zgodnie z jego celem. Może ją przeprowadzić tylko pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób. W innych przypadkach obowiązek taki ma ZUS.

Gdzie cię mogą skontrolować?

Skontrolować Cię mogą w domu, ale też sprawdzić, czy Cię nie ma w drugim miejscu pracy, bądź w miejscu, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą. Nieobecność w domu i obecność w innym miejscu pracy może zostać uznane za niewłaściwe wykorzystanie zwolnienia. Podczas kontroli, jeżeli urzędnik nie zastanie Cię w domu, kontrola będzie powtórzona, a ty będziesz musieć usprawiedliwić nieobecność- np. wizyta u lekarza, na rehabilitacje czy nawet do apteki. Odmowa wyjaśnienia uznaje się, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem.

Ważne, aby lekarz wpisał na druku zwolnienia adres, pod którym chorujesz, a nie jesteś zameldowany. Jeżeli zmienisz miejsce zamieszkania podczas zwolnienia, ponieważ tam ma kto się opiekować Tobą, to musisz powiadomić o tym ZUS lub pracodawcę.

Kiedy jesteś na granicy z prawem?

Zamiast zdrowieć, zajmujesz się innymi rzeczami? Grozi ci utrata prawa do świadczenia chorobowego w całości. Nie ma tutaj znaczenia, co robiłaś, wystarczy, że byłaś poza domem. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, nawet dyscyplinarnie.

Wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z celem to między innymi: prace w ogrodzie, prac domowych lub w gospodarstwie. Dodatkowo uczestnictwo w szkoleniach, kursach językowych jest zabronione. Niedozwolone jest też wykonywanie innej pracy, nawet nie odpłatnie, w ramach pomocy znajomym czy wolontariat.

Moje L4, ja o nim decyduje!

Dostałaś zwolnienie L4 – nie musisz go wykorzystywać. Masz do tego prawo. Nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie zanoś zwolnienia pracodawcy.

Zwolnienie poniżej 30 dni – opłaca pracodawca. Jeżeli chcemy wrócić wcześniej do pracy niż data na zwolnieniu, to pracodawca przesyła do ZUS odpowiednie oświadczenie o powrocie do obowiązków, z oznaczoną datą powrotu.

Zwolnienie powyżej 30 dni – opłaca ZUS. Jeżeli chorujemy już 30 dni, dalsze zwolnienie może wystawić tylko lekarz medycyny pracy, po przeprowadzeniu badań, na które kieruje zatrudniająca Cię firma.

Zwolnienie lekarskie, a utrata pracy:

L4 nie chroni cię, jeżeli firma znajdzie się w stanie likwidacji lub upadłości.

– możesz zostać zwolniona, jeśli Twoja nie obecność jest dłuższa niż 3 miesiące, a ty jesteś zatrudniona w firmie krócej niż 6 miesięcy.

– firma może rozstać się natychmiastowo, jeżeli musisz sprawować opiekę nad dzieckiem, a wykorzystałaś 60 dni w roku kalendarzowym zasiłku opiekuńczego. Gdy masz dziecko do lat 14 i tylko 14 dni przy dziecku starszym.

Zapisz